ที่อยู่บ้านปราณปาร์ตี้

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร : 085-407-1820